Pr idag har vi et tilbud til oppdagere i 2. klasse. Vi har en jentepatrulje og en guttepatrulje.

Jentene har møte annahver mandag i oddetallsuker, fra kl 17.30 - 19.00. Ta kontakt på sondreslagen@kmspeider.no for mer info eller om du har en jente i 2. klasse som vil starte på speideren. Pga liten lederkapasitet har vi et tak på antall speidere vi kan ha med. Leder for oppdagerjentene er Beathe Lassen.

Guttene har møte annahver uke (dag kommer). Ta kontake på sondreslagen@kmspeider.no for mer info, eller om du har en gutt i 2. klasse som vil starte på speideren. Pga liten lederkapastiet har vi et tak på antall speidere vi kan ha med. Leder for oppdagerguttene er Christian Lindtveit Enstad.

 

Vi trenger fremdeles flere ledere. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt! - Du trenger IKKE å kunne masse speiderting, men du må like å være sammen med barn ute i naturen!