Vandrere er speidere i 5.-10. klasse. 

Vandrerne i Søndre Slagen har stort sett speidermøter hver mandag. De eldste vandrerne får økende ansvar for de yngre vandrerne, og blir etterhvert patruljeførere eller peff'er for de yngre. Dette er en del av ledertreningen til speiderne. Noen mandager har peffene egne møter. 

Vandrerne bruker appen Spond som informasjonskanal om møter og turer. 

Har du en 5. - 10. klassing som vil bli speider, eller vil ha mer informasjon? Ta kontakt med oss på sondreslagen@kmspeider.no. 

Vi trenger flere ledere og foreldre som kan stille opp på speidermøtene! Kan du hjelpe til?