Vandrere er speidere i 5.-10. klasse. 

Vandrerne i Søndre Slagen har stort sett speidermøter hver mandag. De eldste vandrerne får økende ansvar for de yngre vandrerne, og blir etterhvert patruljeførere eller peff'er for de yngre. Dette er en del av ledertreningen til speiderne. Noen mandager har peffene egne møter. 

Vandrerne bruker appen Spond som informasjonskanal om møter og turer. 

Har du en 5. - 10. klassing som vil bli speider, eller ha mer informasjon? Ta kontakt med oss på sondreslagen@kmspeider.no. Ledere for vandrerne er Erik Tollan, Line T Rafaelsen og Thor Andreas Moe Slinning. 

Vi trenger flere ledere og foreldre som kan stille opp på speidermøtene! Kan du hjelpe til?